رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت میوه شب عید کاهش می‌یابد

قیمت میوه شب عید کاهش می‌یابد رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی تهران: در تامین میوه شب عید مثل سیب و پرتقال، هیچ مشکلی وجود ندارد و قیمت‌ها تا شب عید رو به کاهش است.

قیمت میوه شب عید کاهش می‌یابد

رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی تهران: در تامین میوه شب عید مثل سیب و پرتقال، هیچ مشکلی وجود ندارد و قیمت‌ها تا شب عید رو به کاهش است.