رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز پرداخت مستمری اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی

آغاز پرداخت مستمری اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵اسفند آغاز شده و تا ۲۷اسفند و براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود.

آغاز پرداخت مستمری اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵اسفند آغاز شده و تا ۲۷اسفند و براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود.