رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی، عراق و عمان

آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی، عراق و عمان عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی سه میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد.

آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی، عراق و عمان

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی سه میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد.