رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درمان رایگان بیمه‌شدگان در مراکز درمانی دولتی از پنجشنبه

درمان رایگان بیمه‌شدگان در مراکز درمانی دولتی از پنجشنبه سازمان تامین اجتماعی: از روز پنجشنبه، ۲۱ اسفند در تمامی شهرهایی که فاقد بیمارستان تامین اجتماعی هستند، درمان بیمه شدگان در مراکز درمانی دولتی «رایگان» خواهد بود. فرانشیز بیماران بالای ۶۵ سال در بیمارستانهای دانشگاهی صفر شد.

درمان رایگان بیمه‌شدگان در مراکز درمانی دولتی از پنجشنبه

سازمان تامین اجتماعی:

از روز پنجشنبه، ۲۱ اسفند در تمامی شهرهایی که فاقد بیمارستان تامین اجتماعی هستند، درمان بیمه شدگان در مراکز درمانی دولتی «رایگان» خواهد بود.

فرانشیز بیماران بالای ۶۵ سال در بیمارستانهای دانشگاهی صفر شد.