رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابعاد جدید از پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان

ابعاد جدید از پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب کرمان: در رابطه پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان ضمن احضار و بازداشت مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان، ۵۰ نفر به دستگاه قضایی احضار شدند و مجموع بازداشت شدگان این پرونده تاکنون […]

ابعاد جدید از پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان

دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب کرمان:

در رابطه پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان ضمن احضار و بازداشت مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان، ۵۰ نفر به دستگاه قضایی احضار شدند و مجموع بازداشت شدگان این پرونده تاکنون ۲ نفر است.

در این پرونده تاکنون ۱۳ میلیارد ریال اختلاس و ارتشاء مطرح شده است، ۳۲ قطعه سکه بهار آزادی به عنوان اموال حاصل از جرم در این پرونده شناسایی و توقیف شده است.