رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدارهای مرغی سازمان بازرسی به روحانی

هشدارهای مرغی سازمان بازرسی به روحانی رئیس سازمان بازرسی: در مورد وضعیت بازار مرغ از سال گذشته ۴ هشدار برای رئیس‎جمهور و ۲ هشدار به وزیر کشاورزی ارسال شده و به همراه آن‎ها ۱۱ پیشنهاد اجرایی نیز داده شده است./فارس

هشدارهای مرغی سازمان بازرسی به روحانی

رئیس سازمان بازرسی: در مورد وضعیت بازار مرغ از سال گذشته ۴ هشدار برای رئیس‎جمهور و ۲ هشدار به وزیر کشاورزی ارسال شده و به همراه آن‎ها ۱۱ پیشنهاد اجرایی نیز داده شده است./فارس