رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس حراست وزارت کشور: انتخابات به‌رغم کرونا به نحو احسن برگزار می‌شود

رییس حراست وزارت کشور: انتخابات به‌رغم کرونا به نحو احسن برگزار می‌شود محمد ابراهیم شوشتری رییس حراست وزارت کشور در نشست با کارکنان مرکز حراست گفت: انتظار ما از مجموعه حراست وزارت کشور همکاری همه جانبه و موثر در این مقطع است و امیدواریم همانند همیشه بتوانیم این دوره از انتخابات را هم به نحوی […]

رییس حراست وزارت کشور: انتخابات به‌رغم کرونا به نحو احسن برگزار می‌شود

محمد ابراهیم شوشتری رییس حراست وزارت کشور در نشست با کارکنان مرکز حراست گفت:

انتظار ما از مجموعه حراست وزارت کشور همکاری همه جانبه و موثر در این مقطع است و امیدواریم همانند همیشه بتوانیم این دوره از انتخابات را هم به نحوی شایسته و بدون هیچ حادثه‌ای بگذرانیم.