رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم دیگر نمی‌توانند گوشت بخرند

مردم دیگر نمی‌توانند گوشت بخرند رئیس مجلس: در گوشت قرمز اگر صف نمی‌بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می‌افتد که خانواده ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.

مردم دیگر نمی‌توانند گوشت بخرند

رئیس مجلس: در گوشت قرمز اگر صف نمی‌بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می‌افتد که خانواده ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.