رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معرفی ۲ طرح جدید در کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران

معرفی ۲ طرح جدید در کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران قانونگذاران ارشد آمریکایی دو طرح با هدف افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و اخلال در بازگشت احتمالی دولت آمریکا علیه ایران معرفی کرده‌اند.

معرفی ۲ طرح جدید در کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران

قانونگذاران ارشد آمریکایی دو طرح با هدف افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و اخلال در بازگشت احتمالی دولت آمریکا علیه ایران معرفی کرده‌اند.