رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک‌ها از چه تاریخی باز می‌شوند؟

بانک‌ها از چه تاریخی باز می‌شوند؟ بانک‌ها از پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ شروع به کار می‌کنند؛ بنابراین اولین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود.

بانک‌ها از چه تاریخی باز می‌شوند؟

بانک‌ها از پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ شروع به کار می‌کنند؛ بنابراین اولین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود.