رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ادعایی سعودی‌ها برای پایان درگیری‌های یمن

طرح ادعایی سعودی‌ها برای پایان درگیری‌های یمن فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی شد: طرح عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران یمن، شامل آتش بس در یمن تحت نظارت سازمان ملل متحد است. ما به شکل دائم با سازمان ملل برای متوقف کردن درگیری‌های یمن همکاری می‌کنیم.

طرح ادعایی سعودی‌ها برای پایان درگیری‌های یمن

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی شد:

طرح عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران یمن، شامل آتش بس در یمن تحت نظارت سازمان ملل متحد است. ما به شکل دائم با سازمان ملل برای متوقف کردن درگیری‌های یمن همکاری می‌کنیم.