رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارزش تراکنش‌های شتاب به ۴۰ هزار میلیارد رسید

ارزش تراکنش‌های شتاب به ۴۰ هزار میلیارد رسید رئیس‌کل بانک مرکزی:در حال حاضر روزانه ۱۵۰ میلیون تراکنش شتاب و ۴٠٠ میلیون تراکنش بین بانکی و درون بانکی بر اساس سامانه‌های پرداخت الکترونیک انجام می‌شود که مبلغ روزانه تراکنش شتاب به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ارزش تراکنش‌های شتاب به ۴۰ هزار میلیارد رسید

رئیس‌کل بانک مرکزی:در حال حاضر روزانه ۱۵۰ میلیون تراکنش شتاب و ۴٠٠ میلیون تراکنش بین بانکی و درون بانکی بر اساس سامانه‌های پرداخت الکترونیک انجام می‌شود که مبلغ روزانه تراکنش شتاب به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.