رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انگلیس چهار مقام چین را تحریم کرد

انگلیس چهار مقام چین را تحریم کرد دولت انگلیس روز دوشنبه هم‌گام با اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا، چهار مقام پکن را به اتهام نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که گفته شده موازین حقوق بشر را در این ناحیه نقض کرده‌اند.

انگلیس چهار مقام چین را تحریم کرد

دولت انگلیس روز دوشنبه هم‌گام با اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا، چهار مقام پکن را به اتهام نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ تحریم کرد.

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که گفته شده موازین حقوق بشر را در این ناحیه نقض کرده‌اند.