رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شایعه تزریق واکسن به شرکت کنندگان در انتخابات

واکنش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به شایعه تزریق واکسن به شرکت کنندگان در انتخابات

واکنش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به شایعه تزریق واکسن به شرکت کنندگان در انتخابات