رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ تورم خوراکی ها در اسفند پارسال به ۴۱ درصد رسید

نرخ تورم خوراکی ها در اسفند پارسال به ۴۱ درصد رسید مرکز آمار ایران: نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه ١٣٩٩ برابر ۳۶.۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٦٣٤ درصد برای دهک اول تا ٤٣.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، […]

نرخ تورم خوراکی ها در اسفند پارسال به ۴۱ درصد رسید

مرکز آمار ایران: نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه ١٣٩٩ برابر ۳۶.۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٦٣٤ درصد برای دهک اول تا ٤٣.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣٦.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤١.٢ درصد برای دهک دوم است.