رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهران از امروز در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفت

تهران از امروز در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفت بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهند که وضعیت تهران از نظر شرایط کرونایی قرمز شده است. در روزهای ابتدایی سال جدید، شهر تهران در وضعیت زرد قرار داشت که در ادامه به رنگ نارنجی در آمد و از امروز قرمز شده است.

تهران از امروز در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفت

بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهند که وضعیت تهران از نظر شرایط کرونایی قرمز شده است.

در روزهای ابتدایی سال جدید، شهر تهران در وضعیت زرد قرار داشت که در ادامه به رنگ نارنجی در آمد و از امروز قرمز شده است.