رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب افزایش حقوق پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان

تصویب افزایش حقوق پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان وزیر رفاه: حداقل پرداختی به بازنشستگان با ۳۹ درصد افزایش از رقم ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان در سال گذشته به عدد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا می‌کند؛ این افزایش برای سایر سطوح ۲۶ درصد […]

تصویب افزایش حقوق پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان

وزیر رفاه:
حداقل پرداختی به بازنشستگان با ۳۹ درصد افزایش از رقم ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان در سال گذشته به عدد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا می‌کند؛ این افزایش برای سایر سطوح ۲۶ درصد رشد به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار ۳۵۵ تومان است.