رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه لزوم تعطیلی دوهفته ای کشور تکذیب شد

اطلاعیه لزوم تعطیلی دوهفته ای کشور تکذیب شد معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر صدور اطلاعیه ای از سوی این معاونت پیرامون لزوم تعطیلی دوهفته ای کشور را تکذیب کرد. هیچگونه اطلاعیه ای پیرامون لزوم تعطیلی دو هفته ای کشور و همچنین احتمال افزایش تعداد فوتی ها تا ۶۰۰ نفر از سوی […]

اطلاعیه لزوم تعطیلی دوهفته ای کشور تکذیب شد

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر صدور اطلاعیه ای از سوی این معاونت پیرامون لزوم تعطیلی دوهفته ای کشور را تکذیب کرد.

هیچگونه اطلاعیه ای پیرامون لزوم تعطیلی دو هفته ای کشور و همچنین احتمال افزایش تعداد فوتی ها تا ۶۰۰ نفر از سوی معاونت بهداشت صادر نشده است.