رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۱۸۵ بیمار دیگر

با شناسایی ۲۲۵۸۶ بیمار دیگر؛ مجموع بیماران شناسایی شده کووید۱۹ در کشور از دو میلیون نفر گذشت/ فوت ۱۸۵ بیمار دیگر دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و […]

با شناسایی ۲۲۵۸۶ بیمار دیگر؛

مجموع بیماران شناسایی شده کووید۱۹ در کشور از دو میلیون نفر گذشت/ فوت ۱۸۵ بیمار دیگر

دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت:

در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.

همچنین ۵۱ شهرستان در وضعیت زرد و فقط ۱۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.