رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ها / پیش‌بینی سه هفته سخت و پر مرگ‌ومیر

افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ها / پیش‌بینی سه هفته سخت و پر مرگ‌ومیر عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: اکنون بیمارستان‌ها به سرعت پر شدند و بیمارانی که بستری می‌شوند، عمدتا بیماران بدحال هستند و نمی‌توانیم سریع مرخص‌شان کنیم. این وضعیت نگران کننده است و ممکن است نتوانیم سرویس درست را به مردم ارائه […]

افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ها / پیش‌بینی سه هفته سخت و پر مرگ‌ومیر

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

اکنون بیمارستان‌ها به سرعت پر شدند و بیمارانی که بستری می‌شوند، عمدتا بیماران بدحال هستند و نمی‌توانیم سریع مرخص‌شان کنیم.
این وضعیت نگران کننده است و ممکن است نتوانیم سرویس درست را به مردم ارائه کنیم. زیرا بیماران هم زیادند و هم بدحال.
متاسفانه حداقل دو سه هفته سخت و پرمرگ را در پیش خواهیم داشت.
همیشه در نهایت تصمیم درست را می‌گیریم، اما آنقدر دیر این اقدام را انجام می‌دهیم که وضعیت‌مان بدتر می‌شود.
مانند روز روشن بود که چنین اتفاقی می‌افتد.