رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم رعایت و عدم نظارت بر اجرای پروتکل‌ها را به دفتر وزیر بهداشت اطلاع دهید

عدم رعایت و عدم نظارت بر اجرای پروتکل‌ها را به دفتر وزیر بهداشت اطلاع دهید سعید نمکی وزیر بهداشت: شایسته است همه روزه گزارشی از سطح رعایت پروتکل ها، موارد عدم رعایت، مکاتبات انجام شده در مورد اعلام شرایط غیرمنطبق با پروتکل ها به مراجع ذی صلاح و همچنین برخورد یا عدم پیگیری مناسب را […]

عدم رعایت و عدم نظارت بر اجرای پروتکل‌ها را به دفتر وزیر بهداشت اطلاع دهید

سعید نمکی وزیر بهداشت:

شایسته است همه روزه گزارشی از سطح رعایت پروتکل ها، موارد عدم رعایت، مکاتبات انجام شده در مورد اعلام شرایط غیرمنطبق با پروتکل ها به مراجع ذی صلاح و همچنین برخورد یا عدم پیگیری مناسب را به دفتر اینجانب منعکس نمائید.

در اجرای پروتکل ها و اصرار به اعمال محدودیت ها با هیچکس مماشات نکنید.