رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان باختن ۲۷۴ هموطن مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته

جان باختن ۲۷۴ هموطن مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته؛ از دیروز تا ظهر امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۲۳ هزار و ۳۱۱ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ شناسایی شد.

جان باختن ۲۷۴ هموطن مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته؛

از دیروز تا ظهر امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۲۳ هزار و ۳۱۱ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ شناسایی شد.