رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در ‎كلاب هاوس اختلال ایجاد کردند

شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در ‎كلاب هاوس اختلال ایجاد کردند با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته صبح امروز با موضوع اختلال عمدی شکایتی علیه همراه اول، ایرانسل و مخابرات با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.

شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در ‎كلاب هاوس اختلال ایجاد کردند

با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته صبح امروز با موضوع اختلال عمدی شکایتی علیه همراه اول، ایرانسل و مخابرات با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.