رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد ثبت نام در انتخابات شوراهای روستا شکسته شد

رکورد ثبت نام در انتخابات شوراهای روستا شکسته شد عرف معاون سیاسی وزیر کشور: رکورد ثبت نام در انتخابات این دوره شکسته و ثبت نام بیش از ۲۴۰ هزار نفر داوطلب عضویت در شوراهای روستا قطعی شد

رکورد ثبت نام در انتخابات شوراهای روستا شکسته شد

عرف معاون سیاسی وزیر کشور:

رکورد ثبت نام در انتخابات این دوره شکسته و ثبت نام بیش از ۲۴۰ هزار نفر داوطلب عضویت در شوراهای روستا قطعی شد