رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسئولان وزارت جهاد برای تخم مرغ هم برنامه مدون ندارند

مسئولان وزارت جهاد برای تخم مرغ هم برنامه مدون ندارند نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران : هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان است که با نرخ مصوب ۴ هزار تومان و با قیمت تمام شده تولید ۷ هزار تومان […]

مسئولان وزارت جهاد برای تخم مرغ هم برنامه مدون ندارند

نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران :

هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان است که با نرخ مصوب ۴ هزار تومان و با قیمت تمام شده تولید ۷ هزار تومان فاصله دارد.

زمانی که قیمت تخم مرغ درب مرغداری ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان بود، تمامی ارگان‌ها به مرغدار فشار آوردند که تخم مرغ تولیدی را با نرخ مصوب ۱۴ هزار تومان عرضه کند و حال که قیمت تخم مرغ پایین تر است، پشتیبانی امور دام به قرارداد خود عمل نمی‌کند.

با کاهش مصرف در فصل گرما روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم مرغ مازاد باید صادر شود تا بازار به تعادل برسد.

گرانی‌های اخیر بازار تخم مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد. علت نابه سامانی اخیر بازار تخم مرغ نبود برنامه مدون از سوی دستگاه‌ها است.