رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار بستری محتمل روزانه کرونا رکورد شکست

آمار بستری محتمل روزانه کرونا رکورد شکست آمار بستری محتمل روزانه کل کشور از ابتدای شروع کرونا رکورد شکست. براین اساس در استانهای اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان رکورد تعداد بستری محتمل روزانه شکسته شد.

آمار بستری محتمل روزانه کرونا رکورد شکست

آمار بستری محتمل روزانه کل کشور از ابتدای شروع کرونا رکورد شکست.

براین اساس در استانهای اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان رکورد تعداد بستری محتمل روزانه شکسته شد.