رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقام روس: اگر آمریکا به برجام بازگردد، نیازی به صدور دوباره قطعنامه شورای امنیت نیست

مقام روس: اگر آمریکا به برجام بازگردد، نیازی به صدور دوباره قطعنامه شورای امنیت نیست پیتر ایلیچف، مدیر گروه سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه: اگر آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران برگردد، به تصویب قطعنامه جداگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص نیازی نیست. وقتی آن‌ها (آمریکایی‌ها) بیرون آمدند، قطعنامه جداگانه‌ای بود؟ منظورم […]

مقام روس: اگر آمریکا به برجام بازگردد، نیازی به صدور دوباره قطعنامه شورای امنیت نیست

پیتر ایلیچف، مدیر گروه سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه:

اگر آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران برگردد، به تصویب قطعنامه جداگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص نیازی نیست.

وقتی آن‌ها (آمریکایی‌ها) بیرون آمدند، قطعنامه جداگانه‌ای بود؟ منظورم این است که قطعنامه ۲۲۳۱ [همچنان]به کار خود ادامه می‌دهد و معتبر خواهد بود.