رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون کرونا رایگان است.

واکسیناسیون کرونا رایگان است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: براساس سند ملی واکسیناسیون، تمام گروه‌های کشور براساس اولویت بندی‌ها و به صورت رایگان واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. تا پایان سال ۱۴۰۰ همه گروه‌های هدف واکسینه می‌شوند.

واکسیناسیون کرونا رایگان است.

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: براساس سند ملی واکسیناسیون، تمام گروه‌های کشور براساس اولویت بندی‌ها و به صورت رایگان واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.

تا پایان سال ۱۴۰۰ همه گروه‌های هدف واکسینه می‌شوند.