رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر علوم از مجازی شدن امتحانات پایان ترم دانشجویان خبر داد

وزیر علوم از مجازی شدن امتحانات پایان ترم دانشجویان خبر داد غلامی وزیر علوم : آموزش‌های عملی دانشجویان تا مشخص شدن وضع، تعطیل خواهد بود. دانشگاه‌ها در پایان ترم با توجه به شرایط رنگ‌بندی شهر‌ها برای آموزش‌های عملی تصمیم‌گیری کنند.

وزیر علوم از مجازی شدن امتحانات پایان ترم دانشجویان خبر داد

غلامی وزیر علوم :
آموزش‌های عملی دانشجویان تا مشخص شدن وضع، تعطیل خواهد بود.
دانشگاه‌ها در پایان ترم با توجه به شرایط رنگ‌بندی شهر‌ها برای آموزش‌های عملی تصمیم‌گیری کنند.