رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروازهاي هند و پاکستان به ايران ممنوع شد

پروازهاي هند و پاکستان به ايران ممنوع شد محمدحسن ذیبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري: براساس تصمیمات وزارت بهداشت در خصوص پروتکل‌های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت‌های هوایی و همچنين شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در آن كشورها، پروازها به/ از دو کشور هند و پاكستان از ساعت ۲۴ امشب ممنوع مي شود.

پروازهاي هند و پاکستان به ايران ممنوع شد

محمدحسن ذیبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري:

براساس تصمیمات وزارت بهداشت در خصوص پروتکل‌های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت‌های هوایی و همچنين شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در آن كشورها، پروازها به/ از دو کشور هند و پاكستان از ساعت ۲۴ امشب ممنوع مي شود.