رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لحظه ترور رئیس پلیس مواد مخدر خرمشهر

لحظه ترور رئیس پلیس مواد مخدر خرمشهر رئیس پلیس مواد مخدر خرمشهر در مقابل منزلش در آبادان با گلوله مورد سوء قصد قرار گرفته است. وی تاکنون چندین عمل جراحی انجام داده است.

لحظه ترور رئیس پلیس مواد مخدر خرمشهر

رئیس پلیس مواد مخدر خرمشهر در مقابل منزلش در آبادان با گلوله مورد سوء قصد قرار گرفته است. وی تاکنون چندین عمل جراحی انجام داده است.