رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: نگران شیوع کرونای هندی هستیم

وزیر بهداشت: نگران شیوع کرونای هندی هستیم سعید نمکی: در حال حاضر در پیک بستری بیماران کرونایی قرار داریم. امیدواریم مرگ و میرها چهار رقمی نشود و ما همه تلاش خود را می‌کنیم که این اتفاق نیفتاد. ویروس هندی بسیار مخوف است و باید برای هر پیشامدی خود را آماده کنیم.

وزیر بهداشت: نگران شیوع کرونای هندی هستیم

سعید نمکی: در حال حاضر در پیک بستری بیماران کرونایی قرار داریم.

امیدواریم مرگ و میرها چهار رقمی نشود و ما همه تلاش خود را می‌کنیم که این اتفاق نیفتاد.

ویروس هندی بسیار مخوف است و باید برای هر پیشامدی خود را آماده کنیم.