رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگشت تراکنش‌های بدون کد و شناسه ملی

برگشت تراکنش‌های بدون کد و شناسه ملی؛ از امروز از امروز تراکنش‌هایِ بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد. یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت، سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی برای هر فرد را در شبکه بانکی میسر می‌کند. با اجرای این […]

برگشت تراکنش‌های بدون کد و شناسه ملی؛ از امروز

از امروز تراکنش‌هایِ بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد.

یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت، سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی برای هر فرد را در شبکه بانکی میسر می‌کند.

با اجرای این طرح ، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود.