رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمگین‌ترین وضعیت کرونایی پایتخت در ۱۰ روز اخیر/ پیش‌بینی تداوم وضع موجود تا دو هفته آتی

سهمگین‌ترین وضعیت کرونایی پایتخت در ۱۰ روز اخیر/ پیش‌بینی تداوم وضع موجود تا دو هفته آتی فرمانده مقابله با کرونا در تهران: کادر درمان سخت‌کوشانه و ایثارگرانه در برابر خیز چهارم کرونا ایستاده‌اند. متاسفانه باید بگویم که سهمگین‌ترین و توفنده‌ترین امواج ناشی از کرونا در تهران را از ابتدای شیوع تاکنون در این ۱۰ روز […]

سهمگین‌ترین وضعیت کرونایی پایتخت در ۱۰ روز اخیر/ پیش‌بینی تداوم وضع موجود تا دو هفته آتی

فرمانده مقابله با کرونا در تهران:
کادر درمان سخت‌کوشانه و ایثارگرانه در برابر خیز چهارم کرونا ایستاده‌اند.
متاسفانه باید بگویم که سهمگین‌ترین و توفنده‌ترین امواج ناشی از کرونا در تهران را از ابتدای شیوع تاکنون در این ۱۰ روز تجربه کردیم.
پیش‌بینی ما این است که این شرایط در تهران حداقل ۱۰ تا ۱۴ روز آینده تغییر چندانی نداشته باشد.