رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت هزینه رجیستری تلفن‌همراه در سامانه همتا لغو شد

دریافت هزینه رجیستری تلفن‌همراه در سامانه همتا لغو شد سامانه همتا اعلام کرد با اتمام زمان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پرداخت تعرفه شناسه رهگیری رجیستری گوشی (IMEI) برای واردات قانونی موبایل لغو می‌شود

دریافت هزینه رجیستری تلفن‌همراه در سامانه همتا لغو شد

سامانه همتا اعلام کرد با اتمام زمان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پرداخت تعرفه شناسه رهگیری رجیستری گوشی (IMEI) برای واردات قانونی موبایل لغو می‌شود