رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صندوق ذخیره فرهنگیان به مدرسه پیرمردها و بازنشسته ها تبدیل شده است

صندوق ذخیره فرهنگیان به مدرسه پیرمردها و بازنشسته ها تبدیل شده است علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر آموزش و پرورش، با انتقاد از به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره دولت، عنوان کرد: […]

صندوق ذخیره فرهنگیان به مدرسه پیرمردها و بازنشسته ها تبدیل شده است

علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر آموزش و پرورش، با انتقاد از به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره دولت، عنوان کرد: البته طرح این مسائل و مشکلات نافی زحمات آن دسته از مدیران و کارکنان شریف صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابعه نیست.

وی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم در سال ۷۴ تاسیس شد و مطابق اساسنامه این صندوق کلیه فرهنگیان می توانند معادل ۵ درصد از حقوق خود را به صندوق بریزند و دولت نیز موظف است معادل همین میزان را به صندوق واریز کند تا سهم آن در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی به فرهنگیان تعلق گیرد.