رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معلمان و دانش آموزان از مرداد واکسینه می شوند

معلمان و دانش آموزان از مرداد واکسینه می شوند رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: برنامه ما این است که معلمان و دانش آموزان از مرداد ماه واکسینه شوند تا قبل از بازگشایی مدارس، فرصت کافی برای تزریق دز دوم واکسن داشته باشیم. واکسن پاستور در حال آزمایش و تحقیقاتی است تا اثرگذاری واکسن […]

معلمان و دانش آموزان از مرداد واکسینه می شوند

رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
برنامه ما این است که معلمان و دانش آموزان از مرداد ماه واکسینه شوند تا قبل از بازگشایی مدارس، فرصت کافی برای تزریق دز دوم واکسن داشته باشیم.

واکسن پاستور در حال آزمایش و تحقیقاتی است تا اثرگذاری واکسن در سنین پایین را بررسی کند و اگر نتایج مساعدی به دست بیاید، اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد.