رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار افشار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

سردار افشار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد سردار «علیرضا افشار» فرمانده پیشین مقاومت بسیج برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به ستاد انتخابات کشور رفت.

سردار افشار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

سردار «علیرضا افشار» فرمانده پیشین مقاومت بسیج برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به ستاد انتخابات کشور رفت.