رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند

عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند شهردار منطقه ۲۰ تهران در گفتگو با مهر، با اشاره به حادثه میدان شهرری و تنش میان تعدادی از دست فروشان با معبربانان شهرداری منطقه ۲۰ تهران گفت: در این خصوص ضمن پوزش از افکار عمومی و شهروندان، همواره و بارها به همکاران متذکر شده […]

عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند

شهردار منطقه ۲۰ تهران در گفتگو با مهر، با اشاره به حادثه میدان شهرری و تنش میان تعدادی از دست فروشان با معبربانان شهرداری منطقه ۲۰ تهران گفت: در این خصوص ضمن پوزش از افکار عمومی و شهروندان، همواره و بارها به همکاران متذکر شده ایم که در اجرای قانون ضمن حفظ اقتدار، از رفتارهای سلبی و به دور از اخلاق خودداری شود.

در حال حاضر عوامل مرتبط با این حادثه در اختیار هستند و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده اند.

گفتنی است شهرداری ناحیه یک شهرری با اخذ دستور از مقام قضائی طی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ اقدام به اجرای حکم و جمع آوری دست فروشان می‌کند، که متأسفانه عوامل دست فروش که باعث تضییع حقوق شهروندان می‌شدند با ایجاد تنش و درگیری با عوامل شهرداری باعث واکنش تند معبر بانان شد و فیلم این درگیری در فضای مجازی منتشر شده است.