رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنوزی، مالک باشگاه تراکتور: دوران هزینه برای تراکتور تمام شد

زنوزی، مالک باشگاه تراکتور: دوران هزینه برای تراکتور تمام شد؛ تا وقتی هواداران فحش بدهند، خرج نمی‌کنم من مدیر دولتی نیستم که از فحاشی هواداران بترسم. من از جیبم هزینه می‌کنم و قرض می‌گیرم تا تراکتور بازیکن و مربی جذب کند اما فحش می‌شنوم./ فرهیختگان

زنوزی، مالک باشگاه تراکتور: دوران هزینه برای تراکتور تمام شد؛ تا وقتی هواداران فحش بدهند، خرج نمی‌کنم

من مدیر دولتی نیستم که از فحاشی هواداران بترسم.

من از جیبم هزینه می‌کنم و قرض می‌گیرم تا تراکتور بازیکن و مربی جذب کند اما فحش می‌شنوم./ فرهیختگان