رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط بازگشایی دانشگاه‌ها در ترم آینده اعلام شد

شرط بازگشایی دانشگاه‌ها در ترم آینده اعلام شد معاون آموزشی وزارت علوم: حضوری شدن آموزش‌ در دانشگاه‌ها منوط به حفظ سلامتی افراد است. اگر واکسیناسیون انجام شود و شهرها در شرایط زرد و آبی قرار گیرند امیدواریم از مهرماه ۱۴۰۰ کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار شود.

شرط بازگشایی دانشگاه‌ها در ترم آینده اعلام شد

معاون آموزشی وزارت علوم:

حضوری شدن آموزش‌ در دانشگاه‌ها منوط به حفظ سلامتی افراد است.

اگر واکسیناسیون انجام شود و شهرها در شرایط زرد و آبی قرار گیرند امیدواریم از مهرماه ۱۴۰۰ کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار شود.