رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات پرونده سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبری

جزئیات پرونده سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبری خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با مهر: در پرونده طبری یکسری اموال آقای طبری را بیان کردند که به نام همسر او بوده است و طبری از طرف همسر خود امضاهایی را کرده است، یعنی یکسری اموال را به نام همسر خود ثبت کرده […]

جزئیات پرونده سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبری

خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با مهر: در پرونده طبری یکسری اموال آقای طبری را بیان کردند که به نام همسر او بوده است و طبری از طرف همسر خود امضاهایی را کرده است، یعنی یکسری اموال را به نام همسر خود ثبت کرده و متعاقباً از طرف همسرش انتقالات بعدی را در دفترخانه انجام داده است.

سردفتر مدعی بود این وکالت نامه برای فروش قبل از تشکیل پرونده بود و البته مورد دیگری هم جای بحث بود مبنی بر اینکه زمانی که پرونده تشکیل شده این وکالت نامه تنظیم شده است.

تصمیم نهایی را در این خصوص دادگاه اتخاذ خواهد کرد و ما به عنوان کانون در این موضوع ورود نداشته‌ایم و نظر قطعی را نمی‌توانیم ارائه دهیم.