رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باهنر: احمدی‌نژاد می‌خواهد که دستگیر شود

باهنر: احمدی‌نژاد می‌خواهد که دستگیر شود من احساس می‌کنم احمدی‌نژاد الان به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند که بیایید من را بگیرید؛ دستگیری آقای احمدی‌نژاد بهترین اتفاق برای وی است! اما نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی نژاد این فرصت را بدهد!

باهنر: احمدی‌نژاد می‌خواهد که دستگیر شود

من احساس می‌کنم احمدی‌نژاد الان به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند که بیایید من را بگیرید؛ دستگیری آقای احمدی‌نژاد بهترین اتفاق برای وی است!

اما نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی نژاد این فرصت را بدهد!