رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تایید مراجع ذیربط تخلف است

هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تایید مراجع ذیربط تخلف است بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت: تا امروز، هیچ تغییری در ارتباط با افزایش قیمت نان اعلام نشده و هر واحد صنفی که افزایش قیمت داشته، مرتکب تخلف شده و در چند روز گذشته هم شاهد هستید که همکاران تعزیرات حکومتی طی بازدیدهای […]

هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تایید مراجع ذیربط تخلف است

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت: تا امروز، هیچ تغییری در ارتباط با افزایش قیمت نان اعلام نشده و هر واحد صنفی که افزایش قیمت داشته، مرتکب تخلف شده و در چند روز گذشته هم شاهد هستید که همکاران تعزیرات حکومتی طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده از واحدهای صنفی، مواردی را که تخلف داشتند اعمال قانون کرده‌اند.