رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت دو عضو شورای شهر صباشهر

بازداشت دو عضو شورای شهر صباشهر دادستان شهریار: دو نفر از اعضای شورای شهر صباشهر دستگیر شدند. این افراد در خصوص تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.

بازداشت دو عضو شورای شهر صباشهر

دادستان شهریار:
دو نفر از اعضای شورای شهر صباشهر دستگیر شدند.
این افراد در خصوص تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.