رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیم فوتبال ماشین سازی تبریز واگذار شد

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز واگذار شد طی جلسه ای با حضور نماینده محمدرضا زنوزی، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی امتیاز تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به یونس قربانی واگذار شد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز واگذار شد

طی جلسه ای با حضور نماینده محمدرضا زنوزی، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی امتیاز تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به یونس قربانی واگذار شد.