رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون معلمان علیه کرونا؛ مرداد ماه

واکسیناسیون معلمان علیه کرونا؛ مرداد ماه سخنگوی وزارت بهداشت: معلم‌ها در فاز سوم واکسیناسیون کرونا قرار دارند و در مرداد ماه واکسینه خواهند شد. دانشجویان علوم پزشکی بالینی نیز در مرحله یک واکسینه شدند و تعداد دیگری نیز ممکن است اضافه شوند که واکسیناسیون آنها هم انجام خواهد شد.

واکسیناسیون معلمان علیه کرونا؛ مرداد ماه

سخنگوی وزارت بهداشت:
معلم‌ها در فاز سوم واکسیناسیون کرونا قرار دارند و در مرداد ماه واکسینه خواهند شد.
دانشجویان علوم پزشکی بالینی نیز در مرحله یک واکسینه شدند و تعداد دیگری نیز ممکن است اضافه شوند که واکسیناسیون آنها هم انجام خواهد شد.