رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خداحافظی قطعی علی لاریجانی با انتخابات

خداحافظی قطعی علی لاریجانی با انتخابات محمد مهاجری فعال اصولگرا: دکتر علی لاریجانی در جمع محدودی از اعضای ستاد انتخاباتی خود پایان کار خود را اعلام کرد. او در این جلسه با روحیه ای شاد شرکت و نشست را با شوخی اداره کرد.

خداحافظی قطعی علی لاریجانی با انتخابات

محمد مهاجری فعال اصولگرا: دکتر علی لاریجانی در جمع محدودی از اعضای ستاد انتخاباتی خود پایان کار خود را اعلام کرد. او در این جلسه با روحیه ای شاد شرکت و نشست را با شوخی اداره کرد.