رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نفتکش هورس رفع توقیف شد

نفتکش هورس رفع توقیف شد کشتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که از ۵ بهمن ۱۳۹۹ تاکنون در آب‌های اندونزی توقیف شده بود دیروز جمعه آزاد شد. این کشتی هم‌اکنون ادامه ماموریت خود را از سر گرفته است و پس از اتمام آن به آب‌های کشور باز خواهد گشت.

نفتکش هورس رفع توقیف شد

کشتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که از ۵ بهمن ۱۳۹۹ تاکنون در آب‌های اندونزی توقیف شده بود دیروز جمعه آزاد شد.

این کشتی هم‌اکنون ادامه ماموریت خود را از سر گرفته است و پس از اتمام آن به آب‌های کشور باز خواهد گشت.