رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکر هم رسما افزایش یافت

شکر هم رسما افزایش یافت حسن حنان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در نامه‌ای گرانی شکر خانوار را ابلاغ کرد. قیمت جدید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ تحویل درب انبار است که پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی برای مصارف خانوار با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد […]

شکر هم رسما افزایش یافت

حسن حنان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در نامه‌ای گرانی شکر خانوار را ابلاغ کرد.

قیمت جدید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ تحویل درب انبار است که پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی برای مصارف خانوار با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.

چندی پیش خبرگزاری مهر از افزایش ۷۲ درصدی قیمت شکر خبر داده بود که با تکذیب شرکت بازرگانی دولتی همراه شد.